Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril: Moldova şi poporul moldav vor rămâne pentru totdeauna în inima mea

Preafericitul Patriarh Chiril: Moldova şi poporul moldav vor rămâne pentru totdeauna în inima mea
Versiune pentru tipar
9 octombrie 2011 18:00

La 9 octombrie 2011 în Palatul Republicii a avut loc ceremonia solemnă de înmânare a distincţiei supreme de stat a Moldovei Prea Fericitului Patriarh Chiril. Ordinul Republicii a fost înmânat Întâistătătorului Bisericii Ruse de către M.I. Lupu, Preşedintele interimar şi preşedintele Parlamentului Republicii Moldova. Preafericitul Patriarh s-a adresat cu un cuvânt de răspuns.

Excelenţa Voastră, stimate Marian Ilici, Preşedinte interimar şi preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova! Înaltpreasfinţia Voastră, stăpâne mitropolit Vladimir! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Excelenţele Voastre! Doamnelor şi domnilor, fraţi şi surori!

Cu recunoştinţă şi căldura inimii primesc ordinul suprem al Republicii Moldova. În discursul său Preşedintele interimar al ţării a spus deja despre ceea ce este cel mai important – despre faptul că ordinul este înmânat pentru susţinerea bazelor duhovniceşti şi morale din viaţa oamenilor. La fel a fost spus că acest ordin este înmânat şi pentru menţinerea relaţiilor de bună vecinătate dintre Republica Moldova şi Rusia – cu recunoştinţă accept această afirmare.

Dar aş vrea să menţionez că nu sunt ambasadorul Federaţiei Ruse sau ambasadorul oricărui alt stat. Eu sunt Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, a cărui jurisdicţie – este un cuvânt nepotrivit, însă noi îl utilizăm pentru descrierea slujirii Patriarhului – se răspândeşte asupra tuturor  ţărilor şi popoarelor, care fac parte din Patriarhatul Moscovei. Am venit în Moldova nu în calitate de un oaspete şi nu în calitate de mesager al Federaţiei Ruse – în calitate de Patriarh am venit aici la poporul meu, la Biserica mea. Şi dragostea mea pentru Moldova, pentru poporul ei mult pătimit, pentru Biserica ei care a păstrat în mod eroic credinţa în popor – este la fel ca şi dragostea mea pentru ruşi, ucraineni, bieloruşi, cazahi şi pentru multe alte popoare.

Uneori este greu de înţeles, privind de la o parte, această misiune supranaţională şi suprastatală a Patriarhului. Aş vrea să vă încredinţez azi în faptul că bucuriile şi tristeţile Moldovei şi ale poporului ei – sunt bucuriile şi tristeţile mele. Şi când mă rog, îngenunchind în faţa pristolului lui Dumnezeu, mă rog pentru toată Biserica, pentru toată Biserica multinaţională şi măreaţă, Biserica - muceniţă şi mărturisitoare, care unifică diferite popoare, Biserică în care se şterg diferenţele dintre naţiuni, fiindcă Biserica este chemată să creeze ceea ce este cel mai important – componenta duhovnicească şi morală a vieţii oamenilor.

Primind înaltul ordin al Moldovei, îmi exprim recunoştinţa mea Dumneavoastră personal, Marian Ilici, precum şi conducerii Moldovei, Parlamentului ei, poporului pentru recunoaşterea trudelor mele modeste. Şi aş vrea să vă asigur că atâta timp cât Domnul îmi va da puteri şi tărie în realizarea slujirii mele Patriarhale, Moldova şi poporul moldav întotdeauna vor fi în inima mea. Nu la periferie – în centru, fiindcă inima nu are periferii. Dacă inima este atacată de vreo maladie, este indiferent în ce loc al muşchiului inimii are loc infarctul – toată inima este zguduită de durere. Iar dacă durerea continuă, atunci inima se opreşte. Aşa şi în inima mea nu există centru şi periferii şi durerea poporului meu, poporului ortodox – este durerea mea, iar bucuria voastră – este bucuria mea.

Chem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra statului suveran european – Moldova, asupra conducătorilor ei, asupra Bisericii şi tuturor copiilor Bisericii acesteia. Fie ca această binecuvântare să vă întărească în curaj, înţelepciune, răbdare, tărie şi totodată capacitatea de a nu transforma tăria în încăpăţânare, dar cu înţelepciune, în mod diplomatic să puteţi construi relaţii cu toţi, ca în rezultat să ajungeţi la prosperitatea Moldovei şi a poporului ei. Din toată inima vă mulţumesc încă odată pentru această înaltă distincţie şi fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi cu toţi.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril l-a felicitat pe Președintele Republicii Bulgaria Rumen Radev cu prilejul aniversării a 55 de ani din ziua nașterii

Sărbătorirea Zilei Rusiei pentru prima dată a avut loc la metocul Serghievsky din Ierusalim

Întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Președintele Republicii Moldova I.N. Dodon

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Președintele Republicii Moldova I.N. Dodon

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a fost prezent la ceremonia de înmânare a Premiilor de stat în Kremlin

Președintele Rusiei a decorat cu ordinul „Slava părintească” un șir de familii ale preoților cu mulți copii

Președintele Departamentului Sinodal pentru învățământul religios și catehizare a fost decorat cu diploma de onoare a Consiliului Federației

Mitropolitul de MInsk Pavel a luat parte la ceremonia de înmânare a premiului Președintelui Republicii Belarus „Pentru renașterea spirituală”

A avut loc ședința extraordinară a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Președintele Republicii Moldova I.N. Dodon

Mitropolitul Chișinăului Vladimir a luat parte la inaugurarea Anului Sfântului Voievod Ștefan cel Mare

Întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Președintele Republicii Moldova I.N. Dodon

În zilele de 16 și 17 iunie a avut loc vizita de Întâi sfințit ierarh a Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Mitropolia de Vologda

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Vologda. Vizitarea mănăstirii de călugări a Sfântului Cuvios Dimitrie Prilutsky cu hramul în cinstea Mântuitorului Iisus Hristos

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Vologda. Dumnezeiasca Liturghie în piața catedralei kremlinului din Vologda

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a închinat sfintelor odoare ale mănăstirii Sfântului Cuvios Dimitrie Prilutsky cu hramul în cinstea Mântuitorului Iisus Hristos

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la vizitarea mănăstirii Sfântului Cuvios Ferapontie

Cuvântul Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la vizitarea mănăstirii Sfântului Cuvios Chiril Belozersky

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Eladei cu prilejul zilei numelui

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Constantinopolului cu prilejul zilei numelui

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chhiril adresat ministrului justiției al Rusiei A.V. Konovalov cu prilejul aniversării a 50 de ani din ziua nașterii

Cuvântul Sanctității Sale Patriarhul Chiril la deschiderea celei de-a 30-a ședințe comune a Consiliilor de Observatori, Obștesc și de Tutelă pentru editarea „Enciclopediei Ortodoxe”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la prima ședință a Comisiei Patriarhale pentru problemele de cultură fizică și sport

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Arhiepiscopului de Helsinki Lev cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii

Cuvântul de îndrumare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Presfințitului Feoctist (Igumnov), episcop de Gorodișce

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării a 300 de ani de la crearea poliției ruse